potencjometr głośnika potencjometr ogrzewania włącznik światła    
  hamulec bezpieczeństwa - powrót na peron